Ajankohtaista

  • Englanti   Espanja   Italia   Kiina   Ranska   Ruotsi   Saksa   Venäjä

  • Ilmainen palvelu

Ansas Oy:n eritysmatkaehdot

Matkanjärjestäjä/Matkanvälittäjä 6273/10/Mj/Mv

 


ERITYISMATKAEHDOT

MATKAN TILAAMINEN


Tilaus on asiakkaalle sitova, kun varausmaksu on suoritettu. Suorittamalla maksun asiakas hyväksyy samalla kaikki ne määräykset, jotka Ansas Oy on matkaa varten säätänyt.

Ansas Oy:lle tilaus on sitova viikon kuluttua siitä, kun varausmaksu on saapunut, ellei Ansas Oy tämän ajan kuluessa ole ilmoittanut, ettei halua sitoutua tilaukseen.

Koska mahdollisissa esitteissä oleviin tietoihin voi tulla muutoksia sen painamisen jälkeen, saattavat esitteen ja matkalipun tiedot olla osittain eriäviä. Tällöin matkalipun tiedot kumoavat vastaavat esitetiedot. Maksamalla varausmaksun matkustaja samalla hyväksyy yllämainitut muutokset.


MATKAN MAKSAMINEN


Mikäli asiakas ei noudata alla mainittuja maksuehtoja, pidättää Ansas Oy oikeuden peruuttaa tilauksen siitä asiakkaalle erikseen ilmoittamatta. Kaikki maksut tulee suorittaa Ansas Oy:n tilille Kymijoen Osuuspankki 520006-20052180 eräpäivään mennessä.

Vahvistuksen yhteydessä perimme ennakkomaksun, joka on 25 % matkanhinnasta. Joissain tapauksissa ennakkomaksu voi olla suurempi jos varaukseen liittyy erikoisjärjestelyjä (esim. Olympialaiset, Formulamatkat, opastettu USA Road 66 ja ym. suuret tapahtumat).

Erikoismatkoissa (Moottoripyörävuokrat, NHL, Jalkapallo, jääkiekko,golf, hiihto)veloitetaan lippujen ja pelimaksujen hinta ennakkomaksun yhteydessä jota ei palauteta matkan peruuntuessa tai mikäli liput jäävät matkustajasta johtuvista syistä käyttämättä.

Loppumaksu suoritetaan sopimuksen mukaan, kuitenkin viimeistään 60vrk ennen matkalle lähtöä. Jos lähtöön on vähemmän kuin 60vrk, suoritetaan koko matkan hinta välittömästi toimistoomme tai pankkiin.

Ryhmähinnat edellyttävät vähintään kymmentä (10) osallistujaa. Muussa tapauksessa hinta tarkistetaan todellisen osallistujamäärän mukaisesti. Hinnat perustuvat tarjousta tehtäessä voimassa oleviin hinnastoihin. Varaamme oikeuden muuttaa matkan hintaa sopimuksen tekemisen jälkeenkin seuraavilla perusteilla: valuuttakurssimuutokset, meistä riippumattomat kuljetuskustannusten muutokset, uudet muuttuneet verot ja matkustajamaksut sekä lentoyhtiöiden aikataulumuutokset.

Moottoriurheilu- pääsylippujen tilauksen yhteydessä veloitamme 30 € posti- ja käsittelykuluja / tilaus. Matkan yhteydessä ostetuista lipuista kulua ei peritä.

Laskutuksen yhteydessä perimme toimistokuluja/lasku 12€ ellei toisin sovita.


MITÄ MATKAN HINTAAN SISÄLTYY


Ellei esitteessä, nettisivuillamme tai matkalipussa toisin mainita, sisältyy matkan hintoihin varauksessa mainitut palvelut.

Arvonlisävero peritään lisämaksuna verohallituksen ohjeiden mukaan. Arvonlisäveron osuus on arvonlisäverovelvolliselle yritykselle vähennyskelpoinen. Pakettimatkoissa käytämme marginaaliveroa.

Matkanjohtaja on mukana matkoilla mikäli hänet erikseen matkalle tilataan. Ryhmänkoko on 20 henkilöä, ellei toisin sovita ja tämä huomioidaan matkan hinnassa.

Matkustaja hankkii itse passin ja viisumin sekä vastaa niiden kustannuksista, matkanjärjestäjä ei vastaa vahingoista, joka matkustajalle aiheutuu, mikäli hänen matkansa estyy puutteellisten matka-asiakirjojen vuoksi.


ASIAKKAAN TEKEMÄ PERUUTUS / MUUTOS


Peruutuksen katsotaan tulevan voimaan sillä hetkellä, jolloin tieto siitä on tullut Ansas Oy:lle.

Matkustajan peruuttaessa matkansa ilman erityistä syytä matkanjärjestäjällä on oikeus periä itselleen aiheutuneet todelliset kulut (esim. varatusta majoituksesta koituneet kulut, mikäli majoitusta ei saada uudelleen myytyä, pääsyliput, moottoripyörävuokrat, käyttämättä jääneet lentoliput)

Pääsylippuvaraukset ovat aina heti sitovia ja peruutuskulut ovat 100%.

Olympialaiset ja suuret urheilu- ym. tapahtumat vaativat aina ennakkomaksun, joka sisältää jo kaikki majoituskustannukset ja erikoisliput. Tällöin peruutustapauksissa joudumme veloittamaan kaikki todelliset kulut vaikka tapahtumaan olisi aikaa yli yksi (1) vuosi. Kysy Ansas Oy:sta omat erikoisehdot/erikoistapahtuma.

Matkustaja voi peruuttaa matkansa ilman erityistä syytä seuraavasti:
a)Viimeistään 60 vrk ennen matkanalkua, jolloin peruutuskuluina peritään 25 % matkan hinnasta sekä pääsylippujen hinta kokonaisuudessaan.
b)Myöhemmin kuin 60 vrk ennen matkan alkua matkanjärjestäjällä on oikeus periä matkan hinta kokonaisuudessaan.

Matkustajalla on oikeus perua matka erityisestä syystä valmismatkalain mukaisesti 15§2mom. ( Lue Yleiset valmismatkaehdot 5.1.a-b). Äkillinen sairaus on todistettava lääkärintodistuksella. Matkajärjestäjällä on oikeus periä peruuntuneesta matkasta kohtuullinen korvaus joka pitää sisällään todelliset matkasta aiheutuneet kulut.

Matkustajalla on oikeus peruuttaa matka, jos
1. hänellä on perusteltua aihetta uskoa, ettei matkaa voida VML:n 12 §:n 1 momentissa tarkoitetun tilanteen takia toteuttaa sovitulla tavalla tai hänen henkeään tai terveyttään vaarantamatta
2. sopimukseen on sopimusehdon perusteella tehty olennaisia muutoksia
3. matkustajaa tai hänen läheistään kohdanneen odottamattoman ja vakavan tapahtuman vuoksi olisi kohtuutonta vaatia häntä lähtemään matkalle. ( Matkustajan tai hänelle läheisen henkilön äkillinen

tai vakava sairastuminen, vakava onnettomuus tai kuolema. Läheisenä henkilönä pidetään aviopuolisoa, lasta, vanhempaa, appivanhempaa, sisarusta, lastenlasta, isovanhempaa tai matkakumppania, jonka kanssa matkustaja on yhdessä varannut matkan, ja jonka majoitus on sovittu samaan huoneeseen tai huoneistoon.)
Muu odottamaton ja vakava tapahtuma on esimerkiksi merkittävä vahinko omaisuudelle, kuten asunnon palo. Matkustajan on ilmoitettava peruutuksesta viipymättä matkanjärjestäjälle.
3. kohdassa mainitussa tapauksessa matkustajan on niin pian kuin mahdollista, ja viimeistään kahden viikon kuluttua peruuttamiseen oikeuttavan esteen ilmenemisestä, esitettävä luotettava selvitys matkalle lähdön estäneestä tapahtumasta, kuten lääkärintodistus tai vakuutusyhtiön lausunto.


Suosittelemme ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy peruutusvakuutus oman, lähiomaisen tai matkatoverin vakavan sairastumisen tai kuoleman varalta.

Kirjoitettua lentolippua ja pääsylippuja tai muita erikoislippuja ei voida peruttaa. Jos matka peruutetaan, peruuntuu myös erikoislippuvaraus automaattisesti. Peruutetuista lipuista matkanjärjestäjä perii täydet kulut.

Nimenmuutokset loppumaksun eräpäivän jälkeen 40€ / hlö. Lähempänä lähtöä tapahtuvat muutokset tarkistamme aina lentoyhtiökohtaisesti. Matkustajien nimet tulee ilmoittaa viimeistään kuusi viikkoa ennen lähtöä. Nimien puuttuminen saattaa johtaa lentopaikkojen peruuntumiseen.


MATKAN TOTEUTTAMINEN


Kansainvälisten hotellimääräysten mukaan täytyy hotellihuoneen luovutus on lähtöpäivänä klo 12.00. Hotellihuoneen saa käyttöön klo 14.00 jälkeen, kuitenkin viimeistään klo 16.00.

Aikataulussa ja matkalipussa ilmoitetaan viimeinen kokoontumisaika ja tarkka paluuaika. Kuluttajaviraston määräysten mukaan matkan pituus lasketaan alkamaan kokoontumishetkestä lentoasemalla ja päättymään paluulennon saapumisaikaan lentoasemalla.

Matkanjärjestäjällä on Yleisten valmismatkaehtojen kohdan 12.1 perusteella oikeus peruuttaa matka, jos matkalle ei ole ilmoittautunut sen toteuttamisen edellyttämää matkustajamäärää.

Erityistoivomukset koskien matkaa kuten erikoisruokavaliot lennolla tulee toimittaa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen matkaa. Tämän jälkeen tehtävistä muutoksista, jotka koskevat ohjelmaa ja edellyttävät viestimien käyttöä, matkatoimistolla on oikeus periä palveluhinnaston mukaiset kulut.


RYHMÄN TOTEUTUMINEN


a) Ryhmäksi katsotaan seurue, johon kuuluu vähintään kymmenen (10) henkilöä ja jotka lähtevät yhteisillä järjestelyillä samalle matkalle.
b) Ryhmän lopullinen nimilista huonejakoineen tulee toimittaa Ansas Oy:lle viimeistään neljä (4) viikkoa ennen matkan alkua.

LIPUT JA LISÄPALVELUT


Kun matkalippu on kirjoitettu, matkatoimistolla on oikeus periä nimenmuutoksesta koko lipun hinta.

Liput jotka ovat sisällytetty pakettiin tilataan kohteesta riippuen lipputoimistosta. Lipputoimistojen perimät hinnat ovat lippujen perushintaa selvästi korkeammat. Lipuissa näkyy sen perushinta, ei ostohinta. Hinta-arvio annetaan tilaamisen yhteydessä.

Lippuja ei lunasteta takaisin.

Ansas Oy ei vastaa kisojen peruuntumisesta, kisajärjestelyjen vaihtumisesta, ajankohdan- tai kisapaikan muutoksista, ei mahdollisista virheistä kisaohjelmassa eikä niiden mahdollisesti asiakkalle aiheuttamista kuluista tai ansiomenetyksistä. Ansas Oy ei myöskään vastaa mistään 3. osapuolen aiheuttamasta virheestä tai aikataulumuutoksista.


Mikäli lentoyhtiö muuttaa aikataulujaan esim. huoltojen tai sääolosuhteiden takia, Ansas Oy ei osta samanaikaisesti toiselta lentoyhtiöltä lähes vastaavaan aikaan tapahtuvaa lentoa, vaan matkaa muutetaan siten, että käytetään alkuperäisen lentoyhtiön tarjoamia muita lentovaihtoehtoja kenties toiselta päivältäkin.


Ansas Oy perii näistä muutoksista asiakkaalta ainoastaan todelliset kustannukset esim. lisähotelliyö tms. Mikäli asiakkaan kokonaismatkustusaika pitenee lentoyhtiön aikataulumuutoksista johtuen, ei Ansas Oy ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle mahdollisia ansiomenetyksiä tai jatkolento-, jatkomatkayhteyksistä aiheutuneita käyttämättömiä lippukuluja.


TAKAISINMAKSUT


Matkustaja on velvollinen suorittamaan maksun käyttämistään lisäpalveluista. Matkustajalla ei ole oikeutta takaisinmaksuun käyttämättömistä palveluista.

Matkan peruuntuessa tai mikäli liput jäävät matkustajasta johtuvista syistä käyttämättä matkanjärjestäjä ei ole velvollinen takaisinmaksuun.

Mikäli asiakas peruuttaa matkansa alle 60 vrk ennen lähtöä, ja/tai ei saavu sovittuun aikaan mennessä kokoontumispaikalle, tai ei voi osallistua matkalle tarvittavien asiapapereiden kuten esim. passin puuttumisen tai vanhentumisen takia, ei hänellä ole oikeutta takaisinmaksuun.


MATKATAVARAT JA MATKAVAKUUTUS


Ilmaiseksi kuljetettavan matkatavaran määrä kaikilla lennoilla on 20 kg, poikkeuksena tietyt kaukolennot sekä ns. halpalentoyhtiöt. Sisälle matkustamoon saa viedä vain yhden käsimatkatavaran jonka suurin koko on 20x35x45 cm ja enimmäispaino viisi (5) kg. Ylipainomaksut peritään kansainvälisten IATA- säännösten mukaan.

Ryhmämatkat eivät sisällä perusturvamaksua. Suositamme matkavakuutuksen ottamista jo matkavarauksen yhteydessä, peruutuskulujen ja mahdollisen matkalla sairastumisen varalta. Vakuutus on peruutuskorvauksen saamiseksi maksettava viimeistään kolme (3) vuorokautta ennen matkan alkua.


VALITUKSET


Matkaa koskevat valitukset ja huomautukset tulee tehdä välittömästi aiheen ilmaannuttua kohteessa matkanjärjestäjän edustajalle tai vastuulliselle matkanjärjestäjälle. Korvausvaatimukset on tehtävä aina kirjallisesti matkanjärjestäjälle viimeistään 2 kk matkan päättymisen jälkeen.


VAHINGONKORVAUSVASTUUN RAJOITTAMINEN


Matkanjärjestäjän korvausvastuu kuljetukseen liittyvästä vahingosta määräytyy siten kuin kyseisestä kuljetuksesta säädetään merilaissa, kuljetuksesta ilma-aluksessa annetuissa laissa, ilmakuljetussopimuslaissa sekä kansainvälisessä rautatiekuljetuksia koskevassa yleissopimuksessa. Ryhmämatkojen vastuullinen, matkanjärjestäjä on Ansas Oy, ellei toisin ryhmävahvistuksessa ilmoiteta.


OIKEUS HINNAN MUUTOKSIIN


Matkanjärjestäjällä on sopimuksen päättämisen jälkeen oikeus korottaa ja vastaavasti velvollisuus alentaa sovittua matkan hintaa seuraavilla perusteilla:
a) Matkan hintaan vaikuttavien verojen ja muiden julkisten maksujen muutokset
b) Kuljetuskustannusten muutos, johon matkanjärjestäjä ei voinut vaikuttaa ja jota matkanjärjestäjä ei ole voinut ottaa lukuun sopimusta päätettäessä.
c) SP:n tai valtioneuvoston päätöksestä johtuva hinnan muutos.

 

Ratkaisupalvelumme