Ajankohtaista

  • Englanti   Espanja   Italia   Kiina   Ranska   Ruotsi   Saksa   Venäjä

  • Ilmainen palvelu

Henkilöstövuokrauksen suosio kasvaa

Henkilöstövuokrauksella säästyt monivaiheisilta hakumenettelyiltä, sairastapausten kustannuksilta ja palkkahallinnon aikaavieviltä toiminnoilta.

Henkilöstöpalveluyritysten liitto teetti vuokratyöntekijätutkimuksen keväällä 2010 Promenade Research Oy:llä. Tutkimuksessa mukana oli lähes 5000 henkilöstöpalveluyritysten työntekijää. Tulokset ovat mielenkiintoista luettavaa.

Tutkimuksen mukaan valtaosa vuokratyöntekijöistä arvostaa valinnanvapautta sekä työajoissa että itse työssä. He arvostavat mahdollisuutta kokeilla laajasti erilaisia työpaikkoja ja kartuttaa tällä tavoin monipuolisesti työkokemusta useilta aloilta.

Lama-aika ei näyttäisi vaikuttavan vuokratyövoiman käyttöön. Vuokrahenkilöstö kokee saavansa hyvin töitä epävakaista ajoista huolimatta.

Tutkimus vahvistaa käsitystä myös siihen, että henkilöstövuokraus näyttäisi olevan oiva apu nuorisotyöttömyyteen. Näin työelämään päästään kiinni hieman nopeammin kuin perinteisen haun kautta.

Tutkimustulokset kertovat myös vuokratyöntekijöiden arvostavan henkilöstöpalveluyritysten asiantuntevaa työsuhdeasioiden hoitamista. Kiitosta saa se kuinka tehokkaasti työntekijöiden toiveet huomioidaan työtä tarjottaessa.

Jopa 86 prosenttia vastanneista suosittelisi vuokratyön tekemistä ystävilleen.

Ota yhteyttä!

Tähän tulee linkki yhteistyökumppanimme sivuille.

Ratkaisupalvelumme