Ajankohtaista

  • Englanti   Espanja   Italia   Kiina   Ranska   Ruotsi   Saksa   Venäjä

  • Ilmainen palvelu

Laatu-, ympäristö- ja TTT-johtaminen

Tarjoamme pienille ja keskisuurille yrityksille konsultointia laatujohtamiseen liittyen. Ansaksella on myös johtavan arvioijan pätevyys seuraavissa järjestelmissä: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardien osalta.

Auditoinnit suoritetaan ulkoisen akreditoidun sertifiointilaitoksen DNV GL Business Assurancen lukuun.
 
Näiden johtamisjärjestelmien avulla yritys kehittää toimintaansa. Sen prosessit selkeytyvät ja yksinkertaistuvat. Näin myös toiminnan operatiivinen laatu ja tulos paranevat.

Laatujohtaminen on nykypäivän johtamismalli, jossa laatua pyritään hallitsemaan ja johtamaan strategisesti. Tavoitteena on, että laatujohtaminen ja -ajattelu alkaa organisaation ylimmästä johdosta, ulottuen aina organisaation kaikkiin toimintoihin, mukaan lukien HR-osasto, myynti, markkinointi, logistiikka jne..

Lähes kaikissa organisaatioissa resursseja on vain rajallinen määrä. Voimme karkeasti todeta, että näiden on keskityttävä niihin 20 prosenttiin asioista joilla saadaan aikaan 80 prosenttia hyödyistä. Tämä tarkoittaa käytännössä, sitä että laatujohtaminen alkaa strategisesta suunnittelusta. Vision ja arvojen perusteella tunnistetaan menestystekijöitä ja niiden edellyttämät toimintamallit, prosessit ja osatavoitteet. Tämän kaltainen toiminta varmistaa laatujohtamisen ja strategian nivoutumisen toisiinsa.

Yrityksesi on löytänyt avaimen kannattavuuteen, kun sen toimintakyky on muita parempi!
 
Yhteistyö aloitetaan nykytilanteen analysoinnilla.
 
Kesto: sopimuksen mukaan.

Pyydä tarjous

Ratkaisupalvelumme