Ajankohtaista

  • Englanti   Espanja   Italia   Kiina   Ranska   Ruotsi   Saksa   Venäjä

  • Ilmainen palvelu

Muutosjohtaminen

Muutostarve tulee yleensä yrityksen ympäristöstä. Useimmiten muutos tulee liian nopeasti ja muutoksen omilla ehdoilla. Mikäli se kohtaa valmistautumattoman organisaation ja ihmiset, muutos koetaan pakottavana. Ihmisistä tuntuu, että he olevat muutoksen kohteita eikä prosessi toimintatapoineen. Paine nousee, stressi kasvaa ja ihmisten puolustautumisreaktiot heräävät.

Kun yrityksessä on valmistauduttu muutokseen ennakoiden, täsmälleen samat asiat koetaan eri tavalla. Oman organisaation strategia on helpompi ymmärtää.Se on sisäistetty yksilön oman roolin kannalta oppimishaasteena. Työympäristö tukee muutosta ja kun toiminta alkaa tuottaa tuloksia, ne vahvistavat ja vauhdittavat oppimista. Työ tuntuu haasteelliselta ja jännittävältä kun joka päivä opitaan uutta ja on "tekemisen meininki".

Muutoskonsultointi tähtää yrityksen toiminnan uudelleen suuntaamiseen; prosessien, organisaation, talouden ja ihmisten yhteensovittamiseen. Muutoskonsultoinnin tuloksena syntyy perusteltu näkemys yrityksen muutostarpeesta sekä suunnitelma muutoshankkeen läpiviennistä. Tavoitteena on reagoida toimintaympäristössä tapahtuneisiin muutoksiin ja suunnata toimintaa muutosten vaikutukset huomioiden. Muutoskonsultointi on mahdollista toteuttaa myös pidempiaikaisena kehittämiskonsultointina. Sopii myös tilanteeseen, jossa harkitset yrityksesi myyntikuntoon saattamista tai haluat varmistua ostettavan yrityksen toimintaedellytyksistä.

Tarjoamme myös työyhteisöille ja ryhmille muutosvalmennusta.

Kesto: Sopimuksen mukaan

Pyydä tarjous

Ratkaisupalvelumme