Ajankohtaista

  • Englanti   Espanja   Italia   Kiina   Ranska   Ruotsi   Saksa   Venäjä

  • Ilmainen palvelu

Konsultointia muutoksen kohtaamisessa ja sen läpiviemisessä 

”Elämä on täynnä mahdollisuuksia, ne on vain nähtävä ja valittava oikein”, toimitusjohtaja Marjo Ansas.

Konsultointiosakeyhtiö Ansas vastaa nykypäivän eri teollisuudenalojen ja elinkeinoelämän rakennemuutoshaasteisiin ainutlaatuisella konseptillaan.

Yhtiöt parantavat kannattavuuttaan irtisanomalla henkilöstöään tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Koko Suomen yhteiskuntarakenne elää murroksessa. Emme voi vastustaa muutosta, mutta yksilötasolla muutos on huomattavasti siedettävämpää, jos se on hallittua.

Ansas tarjoaa vahvaa osaamistaan yrityksille ja yksilöille, jotka ovat muutoshaasteen edessä. Olemme kokenut asiantuntija muutosjohtajuudessa sekä muutosjohtamisessa. Autamme yksilön uuteen alkuun yrittäjänä, yrittäjänsijaisena tai toisen työnantajan palveluksessa.

Yrityksen muuttaessa toimintojaan myös sen toimintafunktiot usein muuttuvat. Yrityksen omistamia tai hallinnoimia toimitiloja ja kiinteistöjä voi jäädä tyhjiksi. Uusi yrittäjä tarvitsee yleensä toimitilat yritykselleen ja yrittäjäksi ryhtyminen tai työpaikan vaihdos saattavat usein johtaa myös asuinpaikkakunnan ja asunnon vaihtoon  - olemme oikea kontakti myös kiinteistöasioissa.

Henkilöstön osaamisvaatimukset kasvavat ja muuttuvat jatkuvasti. Teemme räätälöityjä koulutuksia ja valmennuksia yhdessä alan keskusten kanssa toimeksiantajayrityksen määrittelyn mukaisesti. 

Marjo Ansas toimii ISO 9001, EMAS 14001 ja OHSAS 18001 -auditoijana DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab:n lukuun. Myös uusien 2015 päivitettyjen standardien osalta.

Tarjoamme yrittäjille mahdollisuuden saada laatukoulutetun sijaisen, mahdollisuuden itsensä ja yrityksensä kehittämiseen ja uudistamiseen sekä mahdollisuuden, joka auttaa heitä tasapainottamaan työ- ja vapaa-aikansa. Olemme mukana työmatkatarjonnassa ja mahdollistamassa vapaa-ajanmatkailua kilpailukykyisin hinnoin kaikkialle maailmassa matkatoimisto-oikeuksilla.

 Visio

Asiantuntevat, laadukkaat ja kattavat konsultointipalvelut muutostilanteessa oleville yrityksille, yrittäjille ja yksilöille kaikkialla Suomessa.

 Arvot

» Ihmiset
» Yrittäjyys
» Erinomainen palvelu
» Asiantuntijuus
» Kehittyminen ja kehittäminen

 

 

Ratkaisupalvelumme